DADES INFORMATIVES DE LA SITUACIÓ METEOROLÒGICA

 A CATALUNYA,

 EL TEU TEMPS EN TEMPS REAL.

Valors merament informatius, així com molts dels que trobareu

per internet, que no han de ser utilitzats per prendre decisions

importants donada la variabilitat contínua i inesperada del temps.