CATALUNYAMETEOINFO *DATE01=[actual_date0_puredate_local:0] *TIME02=[actual_date0_time_local:0] *TIME03=[actual_sunrise_standard_local:0] *TIME04=[actual_sunset_standard_local:0] *MOON05=[actual_lunar_phase_es:0] *TMP006=[actual_th0_temp_c:0] *WIND07=[actual_wind0_chill_c:0] *HEAT08=[actual_th0_heatindex_c:0] *EMC009= *WIND10=[actual_wind0_dir_deg:0] *DEW011=[actual_th0_dew_c:0] *AZI012=[actual_wind0_dir_en:0] *WIND13=[actual_wind0_speed_kmh:0] *BAR014=[actual_thb0_sealevel_hpa:0] *BART15= *HUMI16=[actual_th0_hum_rel:0] *SUN017=[actual_sol0_radiation:0] *UVI018=[actual_uv0_index:0] *DHTM19=[day1_th0_tempmax_c:0] *DLTM20=[day1_th0_tempmin_c:0] *DHHM21=[day1_th0_hummax_rel:0] *DLHM22=[day1_th0_hummin_rel:0] *DHBR23=[day1_thb0_sealevelmax_hpa:0] *DLBR24=[day1_thb0_sealevelmin_hpa:0] *DGST25=[day1_wind0_gustspeedmax_kmh:0] *DSUN26=[day1_sol0_radiation:0] *DHUV27=[day1_uv0_index:0] *DAET28= *DPCP29=[day1_rain0_total_mm:0] *STRO30= *MPCP31=[month1_rain0_total_mm:0] *TOTR32=[year1_rain0_total_mm:0] *MHTM33=[month1_th0_tempmax_c:0] *MLTM34=[month1_th0_tempmin_c:0] *MHHM35=[month1_th0_hummax_rel:0] *MLHM36=[month1_th0_hummin_rel:0] *MHBR37=[month1_thb0_sealevelmax_hpa:0] *MLBR38=[month1_thb0_sealevelmin_hpa:0] *MGST39=[month1_wind0_gustspeedmax_kmh:0] *MSUN40=[month1_sol0_radiation:0] *MHUV41=[month1_uv0_index:0] *MHET42= *YHTM43=[year1_th0_tempmax_c:0] *YLTM44=[year1_th0_tempmin_c:0] *YHHM45=[year1_th0_hummax_rel:0] *YLHM46=[year1_th0_hummin_rel:0] *YHBR47=[year1_thb0_sealevelmax_hpa:0] *YLBR48=[year1_thb0_sealevelmin_hpa:0] *YGST49=[year1_wind0_gustspeedmax_kmh:0] *YSUN50=[year1_sol0_radiation:0] *YHUV51=[year1_uv0_index:0] *YHET52= *RRDA53=[actual_rain0_rate_mm:0] *RRHD54=[day1_rain0_rate_mm:0] *RRHM55=[month1_rain0_rate_mm:0] *RRHA56=[year1_rain0_rate_mm:0] *MODE57=Nom del Mòdel Estació *ALTI58=xxxx metres *PROG59=Programa utilizat *OBSE60=El teu Nom *WEBO61=http://www.elteudomini.cat *WEBO62=www.elteudomini.cat *WEBC63=http://www.elteudomini.cat/WebCam/Imatge-Camera.jpg *ESTA64=Població *LOCA65=Localització Nord amb 4 decimals *LOCA66=Localització Est amb 4 decimals