Web de Meteorologia

   Xarxa d'estacions

Models: Davis, Oregon, Watson, Froggit i PCE.

WL IP i Froggit connexió directa.

Són les 18:06:08 del 05/06/20.REQUISITS AUDITORIA CMI


Els requeriments mínims per poder tenir una estació a la xarxa CMI amb distintiu de qualitat,
és que les estacions hauran de tenir com a mínims els següents sensors.
Així com hauran d’estar instal·lats com exposem tot seguit:TERMOHIGRÒMETRE:

Registrarà la temperatura i la humitat relativa de l'aire.

L' instal·lació sobre terra rústic o enjardinat serà la següent:
- a 1.5m del terra més proper.
- a 2m de qualsevol objecte en línea horitzontal (Parets, arbres, etc)
- Per Watson i PCE caldrà estar instal·lat dins d'una gàbia protectora de color blanc tipus Davis.


L' instal·lació sobre terra artificial:
- a 2m del terra més proper.
- a 2m de qualsevol objecte en línea horitzontal (Parets, arbres, etc)
- Per Watson i PCE caldrà estar instal·lat dins d'una gàbia protectora de color blanc tipus Davis.
- Si el terra és d'un color fosc, serà necessari una gàbia protectora autoaspirada.

Pel cas de les Froggit en un primer moment donarem aquest sensor com correcte,
després de les comparatives realizades.
Tot i així en el cas que es demostrés la seva no fiabilitat futura
aquestes hauríen de seguir el protocol Watson i PCE.

PLUVIÒMETRE:

Mesurarà la quantitat de pluja caiguda, ja sigui en forma sòlida o líquida i la intensitat de la mateixa.

L' instal·lació d'aquest sensor ha de ser la següent:
- Ha d'estar instal·lat completament a nivell (els mateixos pluviòmetres ja porten un nivell per tal que quedi completament recte).
- Ha de tenir una superfície lliure per sobre del con de 45º en totes les direccions.


BARÒMETRE:

Registra la pressió atmosférica i generalment integrat dins la consola. Aquesta també necessita la seva ubicació correcte.
Donat que el baròmetre regista la pressió atmosférica i aquesta és sensible a les corrents d’aire. S’aconsella:
Tenir la consola fóra de zones de ventilades dins de casa així com escales, portes i finestres properes.
Aquest apartat es sols informatiu per tenir unes dates correctes de pressió.


ANEMÒMETRE-VELETA:

Aquest sensor és l'encarregat de mesurar la direcció i velocitat del vent.

L' instal·lació d'aquest sensor ha de ser la següent:
- Ha d'estar a una alçada del terra de 2m com a mínim.
- Si es posa sobre un terrat o teulat, la distància mínima d'aquest fins el sensor ha de ser de 1,5m.
- No ha de tenir objectes al seu voltant en els seus 360º.


VENTS I TENSORS:

L' Instal·lació de vents o tensors, és necessària sempre que, el màstil superi els 2 metres en el cas que aquest sigui per posar l’anemòmetre.
Per la resta de conjunts ISS l'alçada màxima permesa sense vents o tensors
serà de 1.5m a 2m.
En cas que s' instal·li sobre una torreta, s'hauran de posar vents o tensors
a partir dels 5m.


INFORME D’AUDITORIA:


Una vegada estigui tot instal·lat i complint amb lo que s'ha explicat anteriorment. S'hauran d'enviar les fotografies dels sensors de la següent forma:

- S'han d'enviar 4 fotografies una en cada direcció N, S, E i W.
- 1 fotografia general on es vegi bé tot el voltant.
- Les fotografies seran amb angles oberts, on es pugui veure el que hi ha pels costats.

Aquest conjunt de fotografies s'hauran de fer i reportar sempre que hi hagi una modificació de l'estació i si els sensors estant separats en llocs diferents,
s'han d'aportar fotografies per cada un dels mateixos.
Descripció: És necessari aportar totes les explicacions que creieu convenients com ara alçada i diàmetre del màstil, com està subjectat, etc.
Aquesta informació facilitarà la feina als auditors i agilitzarà l'auditoria.

-EN LA ZONA USUARI PODREU FER LA PETICIÓ D’AUDITORIA-