Web de Meteorologia

   Xarxa d'estacions

Models: Davis, Oregon, Watson, Froggit i PCE.

WL IP i Froggit connexió directa.

Són les 17:33:25 del 05/06/20.

TUTORIAL PUBLICAR DADES AMB WEATHER DISPLAY
Autor: Marc Russi / Antoni Casserres

Recordar estar en format horari 24 hores i data ex.31/12/2020.(1)
Els valors han de ser numèrics sense el seu índex. Ex. Temperatura 18 i no 18˚.(2)


Per dur a terme l'enviament de dades a CMI amb el software de Weather Display caldrà primer de tot disposar de la plantilla que obtindreu a la secció d'accés de CMI.
Un cop descarregada la guardem dins la carpeta de weather display "webfiles"
(en una instal·lació standard C:/wdisplay/webfiles/).
Un cop guardat anem al programa i seleccionem al menú "Control Pannel"
—>Creación y subida de archivos a Internet.
S'obrirà una nova finestra i seleccionem la segona pestanya "Setup Page #2" i premem sobre el botó "set" al fitxer "wxlocal11.html"A la nova finestra fem el següent:
- Premem sobre "Show file create time",
- Seleccionem l’opció "Update every 5 minutes"
- Premem a "save now"
- Premem a "Show file upload times"
- Tornem a marcar "Update every 5 minutes"
- Escrivim al requadre de "Remote file name" wx11.xml
- Premem a "save"
- Premem a "save now"
- Per últim provem la configuració prement sobre els botons primer "Create this file now" i després "Upload this file now".
- Premem a "OK" i un cop fet veurem que s'han activat les dues boletes a verd.Reviseu que les opcions "Override" i "MAIN" estiguin en "ON".Informació adicional:

(1)

(2)

Per últim caldrà configurar el servidor FTP a la pestanya de "Control Pannel" —> "FTP y conexiones FTP METAR/NOAA".
Omplenem les dades (Host, nom d'usuri, password, etc.) i posem l'interruptor de MAIN a ON. Guardem i OK.

Un cop fet ja es publicaran les dades al servidor FTP seleccionat i tan sols caldrà obtenir l'enllaç del servidor:
el nom del fitxer resultant serà "wx11.xml" i estarà guardat a la carpeta introduida a l'apartat de configuració del FTP.
Aquest l’haureu de posar a la zona usuari de CMI en el lloc destinat per la plantilla.

Guardeu / Sortiu de la zona d’usuari i espereu la propera actualizació de CMI per veure la vostra estació on line.

A CMI disposem d'espais FTP per enviar les dades. Caldrà posar-se en contacte per conéixer les dades d'accés.